Microplate Reader and Washer

Mikroplastinka o'quvchi va kir yuvish mashinasi