Platelet Preservation Box

Trombotsitlarni saqlash qutisi